Toegankelijkheidsverklaring

Verplichte inhoudseisen

Gemeenteschool De Notelaar streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.gemeenteschooldenotelaar.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en): niet compatibel met elke software

Onevenredige last

– nieuwsberichten
– kalender met inplugtoepassing via Google Calendar

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 juni 2020.

Een feitelijke evaluatie van de naleving door de website of de mobiele applicatie van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102, een zelfbeoordeling door de overheidsinstantie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 6 juni 2020.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail aan info@gemeenteschooldenotelaar.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de Gemeenteschool op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de dienst Communicatie van gemeente Beernem via communicatie@beernem.be.