Vierde leerjaar

Juf Tine is een creatieve juf die door middel van verschillende werkvormen en bewegend leren het beste uit de kinderen laat komen.

Leerinhoudelijk

In de vierde klas maken we kennis met de wereld van de kommagetallen en breuken. ‘Samen’ leren staat centraal. Door middel van groepswerk leren we samen zoeken naar oplossingen om moeilijke dingen gemakkelijk te maken. Ook de spreekwoorden maken hun intrede bij ons!

Bijenproject

In samenwerking met het LTI onderzoeken we waarom bijen zo belangrijk zijn voor mens en milieu.

Ik en de wereld

Elk jaar komt het thema ‘België’ aan bod. We leren onze gemeente en onze eigen provincie kennen, maar verdiepen ons ook in alle andere provincies van ons land. In dit project gaan we zelfontdekkend leren en sluiten we deze periode af met een bezoek aan de hoofdstad van onze provincie.

Ook ‘ons lichaam’ wordt van nabij bekeken in alle facetten. We leren EHBO, wat we moeten doen bij een ongeval, leren over de botten en spieren van ons lichaam, maar ook maken we kennis met mensen met een beperking.

Voetgangersexamen

Vijf proeven in het verkeer maken van ons veiligere voetgangers. Veilig leren oversteken, veilig voorbij een obstakel stappen zijn enkele van de proeven die de vierdeklassers moeten uitvoeren.

Stel juf Tine een vraag over het vierde leerjaar

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te sturen