Vierde leerjaar

Bij juf Katrien in het vierde leerjaar kijken ze er extra op toe dat er minder energie wordt verspild en dat afval op de juiste plaats terecht komt. Juf Katrien is dan ook onze MOS-juf.

Leerinhoudelijk

In de vierde klas staat het ‘samen’ leren centraal. We zoeken samen naar oplossingen om moeilijke dingen gemakkelijk te maken en dat mag met wat humor erbij.

Afvalbeheer LABO

Via deze workshop leren we de geheimen van de PMD-zak kennen op een interactieve manier.

Erfgoed

Via een fotozoektocht in de dorpskern van Oedelem worden allerlei sporen van vroeger ontdekt.
Ook de herkomst van straatnamen of ambachten staat centraal.

Voetgangersexamen

Vijf proeven in het verkeer maken van ons veiligere voetgangers. Veilig leren oversteken, veilig voorbij een obstakel stappen zijn enkele van de proeven die de vierdeklassers moeten uitvoeren.

Stel juf Katrien een vraag over het vierde leerjaar

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te sturen