Vierde leerjaar (9 jaar)

Vierde leerjaar
Bij juf Tine in het vierde leerjaar kijken ze er extra op toe dat er minder energie wordt verspild en dat afval op de juiste plaats terecht komt.
9-jarigen Juf Katrien