Vernieuwde visie renovatie gemeenteschool De Notelaar

BEERNEM – Het Beernemse schepencollege heeft zich, zoals het beloofd heeft in de gemeenteraadszitting van 15 november 2018, verdiept in het dossier rond de renovatie van gemeenteschool De Notelaar. Het werd daarbij geconfronteerd met een aantal nieuwe wendingen, zoals de toekomstige nood aan een polyvalente ruimte in Oedelem. Het dossier wordt nu verder uitgewerkt in het licht van deze nieuwe wendingen.

In de gemeenteraadszitting van 15 november 2018 werd het dossier over de renovatie van gemeenteschool De Notelaar verdaagd naar de gemeenteraadszitting van maart 2019. Van bij de start van de nieuwe legislatuur heeft het college het dossier “renovatie gemeenteschool” grondig bestudeerd om de doorstart van het dossier voor te bereiden.

Het college werd daarbij geconfronteerd met een aantal nieuwe wendingen:

  • De gebouwen waarin de buitenschoolse kinderopvang (BKO) gevestigd is, zijn aan renovatie toe. Dit kan voor een deel geïntegreerd worden in de school (bv. dubbel gebruik van de ruimtes voor BKO, kleuterwerking, slaapklasje, sanitair, …).
  • Er is nood aan een polyvalente zaal in Oedelem door het, mogelijks op vrij korte termijn, wegvallen van de parochiezaal. Deze polyvalente ruimte kan meegenomen worden in de verbouwing van de gemeenteschool (bv. refter groter uitbouwen voor dubbel gebruik …). Dit past in onze visie om een brede school uit te bouwen.

Het college zal nu het dossier “renovatie gemeenteschool” verder uitwerken in het licht van deze nieuwe wendingen. Er moeten daarbij een aantal keuzes gemaakt worden. Zodra deze keuzes gemaakt zijn, worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college benadrukt dat het in elk geval blijvend rekening zal houden met de huidige gebruikers (zoals de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Oedelem). Ook de achterontsluiting ten gunste van een extra verkeersveilige ontsluiting van de school zal meegenomen worden in het project. Het gehele dossier komt aan bod in de gemeenteraad van 28 maart

Ruben Strobbe, schepen van onderwijs, ruben.strobbe@beernem.be, 0478 96 08 24